Home

 

De geschiedenis van de luchtpost tussen Nederland en Nederlands Indië is zo divers, dat het niet eenvoudig is om op een logische wijze te zorgen voor een weergave van die geschiedenis. Romantiek, heroïek en tragiek zijn begrippen die door het hele traject lopen. Maar ook geldingsdrang en bedrijfsbelangen speelden een belangrijke rol. 

Het feit, dat de naam van het vliegtuig De Snip in de sitenaam voorkomt is het gevolg van het gegeven, dat de enorme prestatie die de Snip heeft geleverd, door de Altantische Oceaan over te steken, werd overschaduwd door het tragische ongeval van de Uiver in de Egyptische woestijn. De oversteek van De Snip was tevens de start van de KLM West-Indisch Bedrijf. Om de Snip de eer toe te kennen die zij verdient, is deze sitenaam ontstaan en wordt uitgebreid bij de kerstvlucht van 1934 naar West-Indie stil gestaan.

Op deze site wordt verder aandacht besteed aan andere delen van de luchtpostgeschiedenis tussen Nederland en Nederlands Indie. Enkele in het oog springende voorvallen worden nader belicht. Er wordt ingegaan op bijvoorbeeld de allereerste vlucht naar Indie door A.N.J. Thomassen a Thuessink van der Hoop met de H-NACC in 1924, de eerste postvlucht naar Indie door de de luitenant Koppen in 1927, de recordvlucht van London naar Melbourne van de Uiver (PH-AJU) in October 1934, de Memorial Flight van de Uiver in 1984 als eerbetoon aan de recordvlucht van 1934, de Kerstvlucht van de Pelikaan (PH-AIP) in 1933, de militaire luchtpost in al zijn facetten tijdens de inzet van onze militairen in Nederlands Indie vanaf 1945 tot ongeveer 1951. Voor zover mogelijk wordt er gedetaillerd op zaken ingegaan en wordt het geheel geillustreerd met foto's van poststukken of andere belangrijke documenten.

Ook de ramp met de Uiver, waarbij in 1934 de gehele bemanning om het leven kwam, wordt nader belicht. Tot meerdere eer en glorie van de Snip, hier nog een prachtige zwart-wit foto van dit prachtige toestel.

 

 

BijlageGrootte
Afbeeldingspictogram IMG_0001.jpg82.85 KB